Om Hereford


Vad är Hereford?

De första Hereforddjuren kom till Sverige 1952 från Norge. Rasen
härstammar från de Brittiska öarna, men är idag etablerad över
hela världen och är störst av alla köttraser.

Djuren är lugna och lätthanterliga även för ovana ägare. Bland
annat genom att kor och kvigor kalvar lätt och tar väl hand om
kalven. Köttproduktionen sker till så stor del som möjligt på bete
som också bidrar till att hålla våra landskap öppna. I och med att
de oftast går ute, leder det till att ingen annan ras har lägre
övervintringskostnader. T. ex sägs det att man föder upp 30
Herefordkor på samma mängd foder som 20 kor av
mellaneuropeisk ras.

För mer information, eller om du vill bli medlem kontakta gärna
någon i styrelsen.